Kanot och dressin i ett paket

Det får plats lika många i en kanot som på en dressin. Så varför inte trampa dressin i ena riktningen och kanot tllbaka , eller tvärtom. Det väljer du själv. Räkna med minst 5 timmar inkl raster. Vill ni göra en flerdagarstur förlänger ni bara paddelturen i kanotparadiset i västra Värmland och norra Dalsland. Flytvästar är inkluderat i priset.

Dagstur: 900 kr för en dressin och en kanot samt nödvändiga transporter

             Byte från dressin till kanot ska ske senast kl 14:00 och ni ska vara tillbaka senast

             kl 20:00.

flerdagarstur: 300 kr per extra dag för tvåsitskanot, 350 kr för tresitskanot.

FAMILJEKOMBO: 2 dressiner, 1 kanot  1200 kr

________________________________________________________________________________

Why not pedal a trolley in one direction an paddle a canoe in the other, back to start? If you would like to make an overnight camping tour you prolong your experience in canoe in the canoer´s paradise in western Värmland and nothern Dalsland.

Day ride: SEK 900 för one dressin and one canoe including all transports.  Switch between trolley to canoe must be done before 2 PM and you need to finish before 8 PM.

FAMILY COMBO: 2 trolleys, 1 canoe  SEK 1200 incl transports

Overnight tours: SEK 300 per extra day and 2 seat canoe, 350 per 3 seat canoe.

safety west included in price.

Dela den här sidan